Se alla

Överenskommelse angående privata utförare av hemtjänst enligt LOV

Tisdag 24 mars 2020

Med anledning av det rådande smittläget avseende Corononaviruset har idag nedanstående överenskommelse träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå kommun.
Det är i rådande läge väldigt viktigt att säkerställa att hemtjänsten i Umeå kommun klarar av de påfrestningar som kan komma med anledning av Coronaviruset. Därför är de effekter som det nya avtalet för de privata utförarna av hemtjänst enligt LOV kan ge i form av att företag lägger ned och att klienter tvingas byta vårdgivare orimliga i dagens läge.

Hälsan för våra gamla måste nu sättas i första rummet!

Därför har parterna idag kommit överens om:

1. Att ersättningen per utförd hemtjänsttimme höjs med 25 kronor från den 1/5 2020.

2. Att det förfrågningsunderlag som varit ute och som skulle beslutas om nu skjuts på till den 1/11 2020.

3. Att berörda nämnder får i uppdrag att tillskriva KS om extra anslag för 2020 för att klara avgiftshöjningen.

4. Att berörda nämnder får rätt att under innevarande år höja ersättningen med 25 kr/timme.

5. Att berörda nämnder får i uppdrag att föra dialog med vårdföretagen kring den särskilda situation som nu råder gällande Coronaviruset.

Hans Lindberg (S)

Anders Ågren (M)

Mattias Larsson (C)

Peder Westerberg (L)

Veronica Kerr (KD)

Nils Seye Larsen (MP)