Om Björn

Björn är vice gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun.

Övriga uppdrag

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare
– arbetsutskottet, ersättare
– planeringsutskottet, ersättare
– hållbarhetsutskottet, ledamot

Individ- och familjenämnden (socialnämnden), vice ordförande
– arbetsutskottet, vice ordförande
– IFO-utskottet, vice ordförande

Umeå kommunföretag AB, ledamot

Vigselförättare, förordnad av Länsstyrelsen i Västerbotten