Om Carinne

Carinne är ersättare i Umeå kommunfullmäktige och ledamot i dess jämställdhetsutskott, ersättare i fritidsnämnden ledamot i Liberalernas kommunförenings styrelse.