Om Ulrica

Ulrica är aktiv inom Liberalerna på flera plan, som förtroendevald i Umeå kommun, ordförande för Liberalerna i Västerbotten och ledamot i Liberalernas partistyrelse. Hon har tidigare varit ordförande för Liberala kvinnor.

Till vardags är Ulrica biträdande socialchef i Vännäs kommun och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.