Se alla

Fritid och föreningar

det fria föreningslivet är grunden till svensk demokrati

Detta avsnitt delar vissa frågor med området ”Kultur och bildning”

ÖKAT STÖD TILL FÖRENINGAR

Utan ett aktivt föreningsliv skulle inte kulturlivet i Umeå blomstra som det gör nu. Stödet till föreningar måste därför öka. Föreningslivet har en stor betydelse för att göra Umeå till en attraktiv stad där människor vill leva och bo. Liberalerna vill därför öka stödet till fritidsföreningar med en miljon kronor.

MÖJLIGHET TILL AKTIV LIVSSTIL

En aktiv livsstil med idrott, motion och friluftsliv är viktig både ur ett hälsoperspektiv och för att göra Umeå till en ännu attraktivare plats att bo på. Liberalerna vill bidra till detta både genom att stötta föreningslivet och möjligöra för individen att utöva spontan idrott samt öka tillgängligheten att röra sig i skog, mark och på vattnet. Tillgänglighet till de stadsnära frilufts- och motionsområdena bör förbättras genom utökad kollektivtrafik, vilket också är gynnsamt ur ett miljöperspektiv. Vi vill också se att det blir möjlig att ta med sig cykeln på kollektivtrafiken.

NYTTJA ÄLVEN MER

Gör älven till en del av friluftsrummet genom att säkerställa access samtidigt som staden växer. Den gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna som Liberalerna drivit igenom är ett bra första steg. Vi vill jobba vidare på detta med en centralt placerad gästhamn, gärna med möjlighet att även användas för andra vattensporter som kajakpaddling och simning. Förbättrade gång och cykelstråk både uppströms och nedströms om stadskärnan är ytterligare exempel på hur älven kan nyttjas som en livskvalitetshöjare för Umeåborna.

SÄKRA CYKELSTRÅK IN TILL STADEN

Landsvägscykling växer både som idrottform och ett miljö och hälsomedvetet sätt att pendla till och från jobbet. Liberalerna vill skapa fler säkra cykelstråk från ytterområdena för att underlätta detta

SPONTANIDROTTSPLATSER

Många stadsdelar behöver mindre spontananläggningar som t.ex ”Kulan-anläggningar”, basketkorgar, tennisplank och isytor. Det ska finnas goda möjligheter till träning och lek även om du inte är medlem i en idrottsförening. Vid ny bebyggelse och exploatering ska hänsyn tas till denna typ av anläggningar.

NORRBYSKÄR & HOLMÖN

Öarna är viktiga besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Här erbjuds både fritids- och kulturverksamhet. Kommunen måste säkerställa att det finns tillgång till gästhamn och nödvändig infrastruktur samt initiera byggande av uthyrningsstugor.

Du kanske också är intresserad av