ÖKAT STÖD TILL KULTURFÖRENINGAR

Utan ett aktivt föreningsliv skulle inte kulturlivet i Umeå blomstra som det gör nu. Stödet till föreningar måste därför öka. Föreningslivet har en stor betydelse för att göra Umeå till en attraktiv stad där människor vill leva och bo. Liberalerna vill därför öka stödet till kulturföreningar med en miljon kronor.

KULTUREN SKA TA PLATS

Kulturella verksamheter är oerhört viktiga för oss människor. Genom kultur förmedlar vi känslor, upplevelser, värderingar och åsikter. Det är själva grundstommen i våra liv och vår demokrati. Därför vill vi öka kulturbudgeten, så att kultur av hög kvalitet blir tillgänglig för så många som möjligt och så att föreningslivet kan få ökat stöd.

BIBLIOTEKEN

Biblioteket är kanske den viktigaste och mest grundläggande kultursatsningen i en kommun. Det är viktigt med generöst öppethållande av biblioteken. Biblioteket ska självklart vända sig till alla, vilket innebär att media och service ska tillhandahållas på många språk och att tillgängligheten ska utvecklas både i lokaler och på webben.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

Västerbottens Museum har fått ökade lokalytor när Bildmuseet flyttade. Men kompensationen för ökade hyror räcker inte. Ägarna – kommunen och landstinget – måste säkerställa att pengar också finns för utställningar och programverksamhet.

NORRLANDSOPERAN

Norrlandsoperan har länge saknat en stabil grund att stå på och därför arbetat med en oviss framtid. Detta är inte hållbart och därför ska kommunen uppta diskussioner med landstinget angående ägandet av Norrlandsoperan respektive Västerbottens Museum och hur ägandeförhållandena ska se ut.

  • Ökat stöd till kulturföreningar
  • Låt kulturen ta plats
  • Stabilisera Norrlandsoperans och Västerbottens museums grunder – se över dess ägandeförhållanden

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.