• Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas.
  • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS.
  • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan.
  • Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen.
  • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov.
  • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans.
  • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
  • Ansvaret för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan.
  • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag.
  • Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.