Se alla

LSS & personlig assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras.

  • Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas.
  • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS.
  • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan.
  • Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen.
  • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov.
  • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans.
  • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
  • Ansvaret för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan.
  • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag.
  • Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS.

Du kanske också är intresserad av