Se alla

Mer frihet i Umeå 

Liberalernas förslag till Umeå kommuns budget 2020

En tydlig prioritering av frihet och invånarna i de allra mest utsatta situationerna, framgår av Liberalernas budgetförslag till Umeå kommuns budget 2020.

Liberalerna vill:

  • UTBILDNING & SKOLA: Skolan är den viktigaste  grundstenen för att bygga ett  demokratiskt samhälle och ge våra  barn så stora möjligheter och  friheter som möjligt. Var och en ska  kunna välja sin framtid och göra en  klassresa om de så vill.
  • STÖD & OMSORG: Kommunens uppdrag är att skapa  frihet för invånarna att leva som de  vill så länge de inte skadar andra.  Men när människor inte klarar hela  livet själv måste samhället finnas  där och hjälpa till med exempelvis  äldreomsorg eller socialtjänst.  Därför prioriterar Liberalerna  enskilda individers frihet och  integritet i vår budget.
  • NÄRINGSLIV &  FRAMTID: Näringslivet ger oss arbete och  skatteintäkter, som är avgörande för  att kunna erbjuda någon kommunal  verksamhet. Näringslivet för också  utvecklingen framåt. Därför vill vi  öka möjligheterna till privata  initiativ och sund konkurrens.
  • KULTUR & FRITID: Kultur och fritid är en grundsten i  demokratin. Det är genom kulturen  vi förmedlar våra åsikter, känslor  och ifrågasätter normer.

 

I vårt budgetförslag blir det tydligt att Liberalerna prioriterar samhällets mest utsatta. Genomgående anser Liberalerna att kommunen först och främst ska  ägna sig åt sitt kärnuppdrag och inte konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. Vi vill också upphäva vissa onödiga åtaganden som  felprioriterats av majoriteten i kommunfullmäktige.

De sociala verksamheterna och skolan är prioriterade och de områden som får  utökade budgetramar. Kultur och fritid får minskade ramar, men inte minskad  verksamhet då alla besparingar beror på samordningsvinster.

Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader, stödet till Guitars the  Museum, får en omfattande besparing genom minskade anslag till Umeå Folkets Hus.

Ladda ned ”Budget 2020: Liberalernas förslag”