Se alla
Näringsliv och framtid

Näringsliv och framtid

Fri företagsamhet är viktigt, det är ett uttryck för individens möjlighet att uppnå och förverkliga sina drömmar, men det är även en av grundförutsättningarna för den gemensamma samhällsbyggnaden. Företagandet skapar inte bara jobb, tjänster och produkter, utan bidrar till nya livschanser, minskat utanförskap och framförallt skatteintäkter som skapar vår gemensamma välfärd.
I Umeå Kommun finns det ungefär 14 000 företag. Det är till stor del tack vare företagen som Umeå har växt, men även kommer fortsätta att växa i framtiden – om vi skapar ett bra företagsklimat.

Skapandet av ett bra företagsklimat innebär bland annat att kommunen i sina beslut som berör näringslivet bör ta hänsyn till konsekvenser för företag.
Det ska bli mindre regelkrångel och byråkrati. Handläggning av ärenden ska bli mer effektiva och göras av personal som förstår företag och företagande.
En hälsosam relation mellan kommun och näringsliv bidrar till ett positivt företagsklimat och därför behöver även den relationen utvecklas och stärkas.

Universitet är en stor tillgång för näringslivet. Studenterna är både under och efter sin studietid en stor resurs för kompetensförsörjningen. Vi behöver göra det möjligt och attraktivt för studenter att skapa sig en framtid i Umeå även efter studierna.

Bibehåll kompetensen i kommunen – bygg bostäder

Idag får studenter behålla köpoäng från Bostaden om de väljer att bo i ett studentrum, detta bör även gälla för studentlägenheter. Får studenterna behålla köpoäng blir det lättare att hitta en bostad efter studietiden. Då blir det enklare att stanna i Umeå, kompetensen blir kvar.

 • Förbättra köpoängssystemet för studenter (Låt studenterna behålla köpoäng vid inflytt i studentlägenhet)
 • Bygg fler ungdomslägenheter
 • Bygg fler billiga bostäder

Uppmuntra ungas företagande

Stärk dialogen mellan näringslivet och elever som går gymnasiet och högstadiet. Vi behöver ta vara på ungas ideér. De bidrar till mer ung kunskap i företagsvärlden. Genom att uppmuntra företagandet kan det bidra till att fler elever väljer att starta företag under eller efter studenten.

 • Stärk samverkan med Ung Företagsamhet.
 • Stärk kontakten mellan näringslivet och skolorna
  Genom att stärka kontakten mellan näringslivet och skolorna ger det elever chans att knyta kontakt/kontakter till företagare.
  Alla vill inte vara akademiker
 • Grundskolan ska inte bara vara till för akademiker, utan uppmuntra elever att välja vägar till yrken som skriker efter kompetens. Mässor, studiebesök där yrken får presentera sig och nätverka.

Underlätta företagande

Umeå Kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. LIBERALERNA vill underlätta företagsklimatet både för nya och redan etablerade företag.

 • Håll ned de kommunala avgifterna för nyföretagare
  tillsynsavgifter, ansökningsavgifter och handläggningsavgifter för små och nystartade företag.
 • Effektivisera handläggningstiderna – Beslutsgaranti!
  Blir handläggningen försenad får kommunen betala en ersättning till företaget.
 • Stärk dialogen mellan det privata näringslivet och kommunen
  Dialogen finns idag, men den är bristfällig. Därför måste den stärkas, utvecklas och förbättras.