Se alla
Broparken med Väven i bakgrunden, juni 2015.

Stadsutveckling

MER HANDEL I CENTRUM

För att öka handeln och locka fler invånare till centrum ska det vara billigare att parkera inom centrumfyrkanten under lördagar, söndagar och helgdagar.

ÄVENTYRSPARK I VÄNORTSPARKEN

Idag används inte Vänortsparken så mycket som den skulle kunna användas. Dock måste ett sådant parkområde bevaras i en annars tätbebyggd stad. Vi föreslår därför byggandet av en så kallad äventyrspark – till för alla åldrar. Dessutom kan denna finansieras av andra intressenter, till exempel lokala företag inom hotell och turism. Kommunen behöver bara avsätta mark och sköta driften.

GÄSTHAMN

För att välkomna gäster med båt till Umeå, bör staden, som så många andra kuststäder, erbjuda en gästhamn med nödvändiga faciliteter. Dagens försök till gästhamn ligger alltför otillgängligt och uppfyller inte syftet med en gästhamn.

GODA KOMMUNIKATIONER

Kollektivtrafik och cykeltrafik ska främjas av kommunen, så få som möjligt ska behöva ta bilen till centrum och därmed behöva betala parkeringsavgifter. I centrum ska därför exempelvis finnas möjlighet att parkera cykeln under tak. Lediga platser i parkeringshus ska annonseras redan vi infarterna till centrum.

TRYGGHET & FRIHET

Mörka platser som saknar insyn skapar en känsla av otrygghet. Därför ska parker, gator, torg, promenadstråk och andra offentliga platser belysas ordentligt. Det är främst kvinnor som upplever otrygghet i utemiljöer, och som på grund av patriarkala strukturer tvingas planera sin vardag utifrån rädslan att utsättas för våld och sexuellt våld genom att bland annat undvika att vara utomhus på kvällstid samt att ”välja” bort olika aktiviteter och platser. Upplevelsen av trygghet kan stärkas genom att all stadsplanering har ett genusperspektiv, att kommunen kartlägga utomhusmiljöer och otrygghet genom så kallade trygghetsvandringar och att det nattetid är möjligt att stanna bussen mellan busshållsplatser.

CYKEL- OCH GÅNGBANA HOLMSUND

Mellan Umeå och Holmsund ska det byggas en gång- och cykelbana. Holmsund är mycket populärt idag och befolkningen kan väntas öka. Eftersom det också är mycket populärt att ta sig mellan Umeå och Holmsund på exempelvis cykel, krävs det att denna trafik skiljs från biltrafiken.