Se alla

Tillväxt för välfärd

Vi vill uppmuntra entreprenörskap, erbjuda schysst konkurrens, minska på byråkratin i kommunen, se till att fler bostäder byggs och genom regionalt samarbete över nationsgränserna.

Liberalerna vill:

  • Friare entreprenörer
  • Fler bostäder
  • Schysst konkurrens
  • Mindre byråkrati
  • Regionalt samarbete
  • Främja samarbetet mellan universiteten och högskolorna

FLER BOSTÄDER

Utan fler bostäder kan staden inte växa. Kopplingen mellan tillväxten tillgången till bostäder, välfärdstjänster och kommunikationer måste förtydligas då den har en avgörande betydelse för det framtida Umeå. För att undvika dyra lån bör Bostaden AB finansiera nybyggen genom att sälja delar av sitt bestånd. Dessutom bör kommunen se över möjlighet att ge bygglov till fler modulhus, erbjuda kortare handläggningstider och upplåtelse av mark.

UNIVERSITETEN & ENTREPRENÖRERNA

Universitetet och de många avknoppade företagen, tillsammans med befolkningsfrågan är viktigaste faktorerna för kommunens tillväxt. Därför är ett gott samarbete med universiteten och högskolorna i Umeå viktigt.

MINSKAT BYRÅKRATISKT KRÅNGEL

Umeå ska vara en kreativ, hållbar och tillåtande stad där tillväxt och valfrihet står högt i kurs. Minskat byråkratiskt krångel, enklare och snabbare vägar till beslut ger också entreprenörer större möjlighet att utveckla sin verksamhet.

FRIARE ENTREPRENÖRER

Jobb och tillväxt ökar inte tack vare att politiker detaljstyr, tvärtom går utvecklingen åt rätt håll och dessutom snabbare. Liberler är övertygade om att mer frihet för entreprenörer skapar bättre möjligheter att skapa hållbara samhällen, växa och möta efterfrågade behov.

KONKURRENS PÅ SCHYSSTA VILLKOR

Monopol är aldrig bra, vare sig det är kommunalt eller privat. När kommunen genomför upphandlingar ska dessa göras i mindre omfattande enheter än idag. Exempelvis ska inte hela kommunens matleverans till äldreomsorgen omfattas av en upphandling, utan hellre i små enheter, exempelvis 1-3 olika boenden åt gången. Därigenom kan lokala leverantörer klara av att delta i upphandlingen.

REGIONALT SAMARBETE

Umeå kommun ska fortsätta att utveckla det regionala samarbetet i Umeåregionen och även med Örnsköldsvik. Umeå är en stor kommun, som också gynnas av att regionen skapar möjlighet till boende på andra platser, samt att umebor kan arbeta i andra kommuner.