Se alla

Vård och omsorg

Liberalerna vill:

  • Hemlagad mat i omsorgen
  • Personalutbildning för bättre kommunikation
  • Valfri boendeform
  • Samordnat stöd till yngre missbrukare
  • Inrätta ett “mini-Maria”
  • Kartlägg behov av boende för äldre missbrukare

”HEMLAGAD” MAT

Maten är en oerhört viktig del av omsorgen, eftersom den påverkar den enskildes välmående i mycket stor utsträckning. Därför vill vi minska på den centralproducerade maten och satsar extra mycket på just kvaliteten inom omsorgen. Framför allt gäller denna satsning mer mat lagad på plats på respektive boendeenhet.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är ett grundläggande behov hos alla människor. Inom omsorgen är det vanligt med kommunikationssvårigheter. Därför måste personalen och ibland även brukare få utbildning i för dem helt nya kommunikationssätt, exempelvis teckenspråk.

VALFRI BOENDEFORM

Vissa lever ett självständigt liv i den egna bostaden, hela livet ut, andra gör det inte. Sjukdom eller allmän skröplighet gör att vi behöver stöd och hjälp. Vår vision är att alla människor ska kunna leva ett fullvärdigt liv, utifrån sin förmåga. Att fatta egna beslut är en grund för värdigheten. Äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge de kan och orkar, men därefter ska de ha möjlighet att flytta till någon form av anpassat boende.

DU VET VAD SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Även den som behöver olika former av stöd från kommunen ska få styra sin egen tid och deras vilja ska tas hänsyn till med fokus på att människan ska må bra. Främst ska fokus hållas på ett gott boende, bra och näringsrik mat och – framför allt – valfrihet. Dessutom måste hänsyn tas till anhörigvårdares behov av stöd, i form av korttidsboende /avlastningstimmar och liknande.

YNGRE MISSBRUKARE

Effektivt och tillgängligt stöd behövs för missbrukande ungdomar och deras anhöriga. De behöver resurser som är samordnade för att uppnå en optimal effekt av den samlade kompetensen.

INRÄTTA ETT ”MINI-MARIA”

Umeå behöver därför ett eget ”Mini-Maria”, som besitter efterfrågad behandlingskompetens och gör att den enskilde inte behöver fler vårdkontakter än nödvändigt.

ÄLDRE MISSBRUKARE

Umeå kommun ska kartlägga behovet av ett boende, där målgruppen är män och kvinnor över 50 år som befinner sig i ett missbruk och behöver ett långsiktigt boende med omvårdnadsinsatser, så kalla ”Lågtröskelboende”.