Se alla

1 000 miljarder investeras i norr, vad händer då med Umeå?

Fredag 11 mars 2022

1 000 miljarder kronor ska investeras i norr, vilka konsekvenser får det för Umeå kommun?

Umeå kommuns vision är att växa till 200 000 invånare år 2050. Blir vi utkonkurrerade eller kommer vi att blomma ut än mer? Välkomna till ett samtal kring Umeås och Norrlands framtid.

Kom och lyssna, ställ frågor till forskare från Umeå universitet! Ett samtal som du är med och styr med dina frågor och reflektioner. Hur skapar vi ett Umeå som attraherar talanger, får studenterna att stanna kvar, ett Umeå med en attraktiv livsmiljö med ett meningsfullt utbud av fritids- och kulturliv? Därtill behöver vi bygga ett hållbart Umeå både gällande tillgänglighet och ur klimat- och miljöhänseende. Hur gör vi detta?

Öppet möte för allmänheten – Alla är välkomna!

TORSDAG 24 MARS 2022 KL. 18.30–20.00
Pub Freja, Umeå Folkets Hus

Serveringen är öppen från kl 18.00. Samtalet startar klockan 18.30 och kommer att spelas in så det går att se i efterhand.

MODERATOR
MATS OLOFSSON, debattredaktör och ledarskribent på Västerbottens-Kuriren.

PANEL
DIETER MÜLLER, Umeå universitet.
Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom Samhällsvetenskap och humaniora. Professor i kulturgeografi.

CHARLOTTA HEDBERG, Umeå universitet.
Docent och lektor. Forskar om om migration i relation till internationell arbetskraft, transnationella nätverk och downshifting.

RIKARD ERIKSSON, Umeå universitet.
Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM).

Kolla in eventet här
Liberalerna i Umeå vill att Umeå och Norrland ska ta plats i den gröna, snabba tillväxten. Vi är teknikoptimister samtidigt som vi här och nu måste agera kraftfullt och inte skjuta de akuta behoven av lösningar på framtida generationer. Därtill måste vi ha tillräckligt med bostäder, en bra skola  och äldrevårdsomsorg och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud liksom en attraktiv miljö för näringslivet. Tycker du som oss? Bli medlem och var med och påverka ditt Umeå!