Se alla

Flytta på stökiga elever till akutskolor

Måndag 5 september 2022

Att runt 16 000 elever varje år tillåtits lämna grundskola utan tillräckliga kunskaper är en grogrund för den långtidsarbetslöshet, den organiserade kriminaliteten och den segregation som i dag finns i stora delar av Sverige, även i Västerbotten.

Fler elever har lämnat grundskolan utan tillräckliga betyg för gymnasiebehörighet varje år med Socialdemokratiskt ledda regeringar än när Liberalerna ansvarade för skolan. Ungdomar som klarar skolan hamnar inte i kriminalitet, tvärtom tävlar arbetsgivare om att erbjuda dem jobb.

Efter åtta år med en socialdemokratisk ledd regering har skolorna med de allra största utmaningarna fått färre behöriga lärare. Samtidigt blir allt fler av lärarna utsatta för våld, hot och trakasserier. Var tredje elev upplever att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola.

Läs hela debattartikeln här