Se alla

Mer resurser till kultur och fritid skapar tryggare samhälle

Söndag 4 september 2022

Kultur och fritid spelar en betydande roll i människans psykiska och fysiska hälsa. Området har ett egenvärde i sig men kommer med positiva bieffekter som kan förebygga behovet av insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Socialtjänsten ger viktigt stöd och service till kommuninvånare. Inte sällan blir barn och unga aktuella för utredning inom socialtjänsten när det kan vara för sent. I dagens debatt där hårdare tag förespråkas av flera partier vill vi påminna om vikten av förebyggande insatser.

Det kan inte nog betonas att socialtjänsten är beroende av att det finns andra verksamheter som fångar upp våra barn och ungdomar i ett tidigt skede och som följer med genom uppväxten. Här spelar kultur och fritid en viktig roll.

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter såsom till exempel fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek är viktigt….

Läs hela insändaren här