Se alla

Liberalerna Umeå går tillsammans med övriga borgerliga partier fram med en gemensam budget för 2023

Tisdag 7 juni 2022

Under tisdagens presskonferens presenterade de borgerliga partierna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2023. I korthet innebär budgeten satsningar på:

  • Skola
  • Sänkt kommunalskatt
  • Ett ökat sparande samt neddragningar på kommunstyrelsens område.

Anders Norqvist, gruppledare (L) är positiv till den gemensamma budgeten och framför allt glad över den ökade budget som föreslås till för- och grundskolenämnden. Nämnden får med Alliansens budgetförslag en ramhöjning med 110 miljoner kr. Det är större satsningar på skolans område än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan.

– Alliansen vill ytterligare utveckla skolan. Det gäller såväl kunskapsresultaten som arbetsmiljön. Vi tillför därför 10 miljoner kr mer än S/MP budgeten. Att själv få välja skola är en självklarhet och det viktiga är inte vem som är huvudman – det viktiga är hög kvalitet. Vi vill möjliggöra driftformen intraprenad för kommunala skolor för att öka självbestämmandet för personalen vilket kommer gynna eleverna, säger Anders Norqvist, gruppledare (L).

För att läsa budgeten i sin helhet, klicka här!
Alliansens budget 2023