Se alla

Gör det möjligt att driva intraprenad i Umeå

Lördag 3 september 2022

Liberalerna vill uppmuntra att de LSS-boenden som ligger inom ramen för individ- och familjenämndens verksamhetsområde ska få möjlighet att kunna drivas som intraprenad. Enligt studier och utvärderingar som gjorts i de kommuner som möjliggör denna driftsform har det visat positiva resultat.

Syftet med intraprenad som driftsform är att skapa alternativa styrformer där medarbetarna i en verksamhet får ökat ansvar och inflytande över verksamheten. Det kan bidra till nytänkande, effektivisering samt öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare. De boenden som är intraprenader är fortfarande kommunala men får ett långsiktigt uppdrag med en egen budget som sträcker sig över tre år….

Läs hela insändaren här