Se alla
Anders Norqvist

Anders Norqvist

Gruppledare

Kontaktuppgifter

Anders Norqvist är gruppledare för Liberalernas Umeå. Han är också förtroendevald ledamot i Umeå kommunfullmäktige och i för- och grundskolenämnden.

Ge oss en kort bakgrund om vem du är
Jag är 69 år. Har arbetat i princip hela mitt yrkesverksamma liv med frågor som handlar om skydd mot massförstörelsevapen, huvudsakligen biologiska vapen. Har en doktorsexamen inom molekylärbiologi som grund.

Varför började du med politiken?
Efter pensionen ville jag engagera mig i samhällsfrågor. Inte bara genom att sitta vid köksbordet och gnälla utan att aktivt börja arbeta med det stora problem som jag ser i hur samhället har utvecklat sig med ökande inslag av politiska partier vars retorik sprider åsikter om det som jag tycker mest illa om. Det vill säga intolerans, främlingsfientlighet, angrepp på fria media m m.

Hur ska du bidra till att göra Umeå bättre?
Genom att se till att personer, unga som gamla, får det stöd som de kräver utifrån sina förutsättningar. Även att ge den enskilda individen ett större inflytande över sitt liv, bland annat genom ökad valfrihet när det gäller samhällets stöd.

Vilken är den största politiska utmaningen som Umeå står inför kopplat till ditt område?
Inom skolan skulle jag vilja se mer satsning på förskolan och språkutvecklingen för små barn.

Har du ett tips till förstagångsväljaren?
Se till sakfrågorna och hur de adresseras i stället för att fastna i det ”politiska spelet”. Om du vill se ett samhälle präglat av öppenhet och tolerans bör du läsa Liberalernas lokala valmanifest.

Vad gör du helst när du inte jobbar?
Tittar på sport, både live och på TV. Hoppas komma igång med körsång igen

Kontaktuppgifter

070-674 02 25 ...