Se alla

Äldre

så mycket mer än vård och omsorg

Detta avsnitt handlar inte om äldreomsorg, då vi tycker att det är förlegat att placera in alla människor efter pensionsålder inom någon form av omsorg. Att vara äldre handlar om så mycket mer.

FRIHET ÄVEN PÅ ÄLDRE DAR

De flesta av oss räknar med att bli gamla – och många blir det också. Vi ser kanske framför oss en aktiv ålderdom, fylld av resor, teater- och restaurangbesök, boulespel och mycket annat. Så blir det för vissa, men inte för alla. Kommunens verksamheter ska vara tillgängliga oavsett ålder.

ÅLDERDOM HANDLAR INTE BARA OM VÅRD

Att bli äldre idag är inte detsamma som för 30 år sedan. Efter pensionen är allt fler aktiva i samhällslivet, föreningar, idrott, politik och arbetsliv. Kommunen måste därför förändra synen på äldres behov till att handla allt mer om kultur, fritidsliv, sysselsättning, stadsplanering med mera för just målgruppen äldre.

LYFT ENSAMHETEN

Docenten Lena Dahlbergs forskning om äldres sociala behov och menar att dessa måste tas lika stor hänsyn till som de fysiska behoven. Det fokuseras idag på att anpassa toaletter, få hjälp att byta gardiner, handla eller att laga mat. Dahlberg menar att lika stort fokus måste läggas på äldres sociala behov, eftersom det har så pass stor påverkan på människan.

IT FÖR DELAKTIGHET

Samhället och dess olika myndigheter, skolor, arbetsgivare, föreningar blir alltmer digitaliserade. Därför ska kommunen prioritera äldres tillgång till och kunskap om olika IT-system.

INTEGRITET ÄVEN FÖR ÄLDRE

Behovet av valfrihet minskar inte med stigande ålder. Den som behöver hjälp med det mest personliga, som påklädning, mat och toalettbesök, måste få chansen att påverka vem som ska utföra hjälpen. Rätten att få tillgång till ett sådant boende ska inte begränsas av att kommunen anser att en partner förväntas ta vårdansvaret. Vård och omsorg i hemmet ska alltid avgöras i samråd med anhöriga. Även den som bor i ett särskilt boende har behov av stimulans och omväxling, aktiviteter av olika slag. Detta kan med fördel bestå av vardagliga sysslor: att hjälpa till att skala potatis, att få ta en promenad eller bara sitta utomhus en stund.